Phạm Thiên Phúc

  • Học vị: Kỹ sư Cầu Đường
  • Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm.
  •  ĐT: (+84) 916.511.224 - Email: phucpt@bmt-group.vn ; rupphuc@gmail.com

 

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng cầu hầm tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Có hơn 14 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng Cầu đường và xây dựng Dầu khí. Từng làm việc tại Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam (ITSTS), Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Cơ sở Hạ tầng GTVT (TID-ICC), Phòng thí nghiệm Trọng điểm Đường bộ 3 (RoadLab3) và Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PVEIC). Hiện tại công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng BMT với vai trò Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm của công ty.

Các vị trí đã từng tham gia: Kỹ sư hiện trường, Kỹ sư tư vấn giám sát trưởng, Trưởng phòng thí nghiệm dự án Đường Cao tốc Sài Gòn –Trung Lương, Trưởng phòng thí nghiệm Trọng điểm Đường bộ 3, Giám định viên tổn thất, Trưởng phòng thí nghiệm xây dựng Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam

Đề tài nghiên cứu: Tham gia nghiên cứu ứng dụng một vài đề tài cấp bộ như: Đề tài đất gia cố tại Đồng bằng sông Cửu Long dùng làm móng đường, gia cố với ximăng, vôi, Gia cố với phụ gia SA44/LS40, phụ gia DZ33.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh