TS. Võ Đại Tú

  • Chức vụ: Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm; Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển.
  • ĐT: (+84) 917685051
  • Email: tuvd@bmt-group.vn; daitu3000@yahoo.com


Tốt nghiệp Hệ Chuyên gia ngành Công nghệ Hóa hữu cơ và Hóa dầu năm 2009 tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk (Liên bang Nga). Sau 2 năm là Nghiên cứu sinh cùng trường trong lĩnh vực Hóa lý và Hóa keo, TS. Võ Đại Tú đã bảo vệ thành công Luận văn Tiến sỹ với đề tài “Tính chất hóa keo của hệ huyền phù khoáng vật vùng Đông Siberia” năm 2012.

Từng là Giảng viên trợ giảng Khoa Công nghệ Hóa của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk (Liên bang Nga). Hiện tại công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng BMT với vai trò lãnh đạo các công tác Nghiên cứu & Phát triển của công ty.

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tái chế nóng BTNN tại Việt Nam; Nghiên cứu chế tạo nhựa đường chống lún trồi BMT-ATR; Biến tính nhựa đường bằng các tác nhân lý hóa; Tính chất hóa keo của hệ huyền phù khoáng vật (kaolinite, montmorillonite, muscovite, talc, v.v…); Biến tính micelle hệ keo khoáng vật bằng các tác nhân lý hóa…

Thành tự khoa học: Là tác giả và đồng tác giả của 33 bài báo khoa học được công bố tại Liên bang Nga và Châu Âu; đồng tác giả với Giáo sư Ariadna Alexeevna trong quyển sách “Giáo trình Hóa keo” xuất bản năm 2012 – NXB ISTU.

Ngoại ngữ chính: Tiếng Nga, Tiếng Anh, v.v…