Trang thiết bị

Máy đầm lăn 30 kN

 • Tiêu chuẩn thiết kế: EN 12697-33
 • Model: 20-4030
 • Nhà sản xuất: Infratest (CHLB Đức)
 • Năm sản xuất: 2012

Máy thí nghiệm Marshall

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASTM D1559, AASHTO T245, TCVN 8819-2011
 • Model:
 • Nhà sản xuất: Matest (Ý)
 • Năm sản xuất: 2012

Máy đo độ dãn dài của nhựa đường

 • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 7496-2005
 • Nhà sản xuất : Khắc Đạo – Việt Nam
 • Năm sản xuất: 2013

Máy lăn

 • Tiêu chuẩn thiết kế: EN 12697-11
 • Năm sản xuất: 2012
 • Nhà sản xuất: Matest (Italy)

Máy thí nghiệm vệt lún bánh xe Humburg

 • Tiêu chuẩn thiết kế: EN 12697-22
 • Model: 20-4000
 • Nhà sản xuất: Infratest (CHLB Đức)
 • Năm sản xuất: 2012