Giới thiệu BMT-GROUP

Công ty CP đầu tư BMT được thành lập từ năm 1993, đến nay, hơn 20 năm hoạt động trong ngành giao thông vận tải khu vực miền Nam. Trong khoảng thời gian này, công ty đã sản xuất và cung cấp Bê tông nhựa nóng, đá subbase base và thi công các công trình giao thông như Cầu, Cảng biển, Đường cao tốc, Đường quốc lộ, tỉnh lộ, cũng như hạ tầng giao thông của các Khu công nghiệp, Khu dân cư…góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng khu vực miền Nam. Sau hơn 20 năm hoạt động, Công ty BMT đã xây dựng chiến lược phát triển và hoạt động như mô hình Tổng công ty với các công ty thành viên chuyên cung cấp các loại nguyên vật liệu cơ bản trong ngành; đủ năng lực triển khai quản lý dự án và thi công các dự án lớn trong khu vực và cả nước. Với bề dày kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi mong muốn được đóng góp công sức và năng lực trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước.