Đội ngũ nhân sự của BMT R&D

Phạm Thiên Phúc

 • Học vị: Kỹ sư Cầu Đường
 • Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm.
 •  ĐT: (+84) 916.511.224 - Email: phucpt@bmt-group.vn

TS. Võ Đại Tú

 • Chức vụ: Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm; Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển.
 • ĐT: (+84) 917685051

TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài

 • Chức vụ: Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu – phát triển và thí nghiệm
 • ĐT: (+84) 902 884 691 -Email: tainht@bmt-group.vn
 • Học vị: Tiến sỹ

Trần Thiện Nhân

 • Học vị: Kỹ sư Cầu Đường
 • Chức vụ : Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm.
 •  ĐT : (+84) 917.494.086

Nguyễn Minh Nhật

 • Học vị: Kỹ sư xây dựng
 • Chức vụ: Trưởng nhóm KCS chi nhánh Bến Lức, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu – Phát triển và

Trần Thị Thu Thụy

 • Học vị: Thạc sĩ – Kỹ sư Công nghệ Vật Liệu
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu Phát triển và Thí nghiệm.
 • ĐT:

Lê Công Linh

 • Học vị: Kỹ sư Xây dựng
 • Chức vụ : Nhân viên – Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm
 •  ĐT : (+84) 912.

Phan Văn Dương

 • Học vị: Kỹ sư  Kinh tế xây dựng
 • Chức vụ: Nhân viên – Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm
 • ĐT:  (+84) 919.79.54.55