TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu – phát triển và thí nghiệm
  • ĐT: (+84) 902 884 691 -Email: tainht@bmt-group.vn
  • Học vị: Tiến sỹ chuyên ngành Cơ học kết cấu, Đại học Nantes, Pháp. Thạc sỹ chuyên ngành Xây Dựng, Viện INSA Rennes, Pháp. Kỹ sư Cầu ĐườngĐại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Chủ đề nghiên cứu: Tính toán Rutting, Mô phỏng kết cấu áo đường, Bài toán tiếp xúc khô và tiếp xúc có lực dính, Phương pháp phần tử hữu hạn

  • Thành tựu khoa học:

[1] Nguyễn Huỳnh Tấn Tài và đồng nghiệp, Đề xuất mô hình tính toán móng và đất nền trong tính toán kết cấu công trình làm việc đồng thời với biến dạng của nền, Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8-9 Tháng 12, 2012, Hà Nội, Việt Nam.

[2] Nguyễn Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Kế Tường, Tính toán kết cấu công trình làm việc đồng thời với sự biến dạng của nền, Kỷ yếu hội thảo thiết kế nền móng Trường Đại học Thủ Dầu Một, 26 – 27 Tháng 9, 2011, Bình Dương, Việt Nam.

[3] Nguyen H. T. Tai and Nguyen K Tuong, Calculation of building structures considering foundation displacements, Conference on Foundation Design – Thu Dau Mot University, September 26 – 27, 2011, Binh Duong, Vietnam.

[4] Nguyen and Le van, A Simple Weak Form for Contact Problems with Coulomb Friction, Vietnam Journal of Mechanics, Volume 33, pages 259 – 282, 2011.

[5] Nguyen and Le van, Numerical Computation of The Deployment of A Folded Inflatable Tube, 4th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures, Octobre 5-7, 2009, Stuttgart, Germany.

[6] Le van and Nguyen, A Weighted Residual Relationship for The Contact Problem with Coulomb Friction, Computers and Structures, Volume 87, pages 1580 – 1601, 2009.

[7] Le van and Nguyen, Un principe mixte pour le problème de contact avec frottement de Coulomb, 9e Colloque National en Calcul des Structures, May 25-29, 2009, Giens, France.

[8] Le van et Nguyen, Une formulation variationelle du problème de contact avec frottement de Coulomb, Comptes Rendus, Mécanique, Académie des Sciences, Volume 336, pages 606-611, 2008.

[9] Le van and Nguyen, A Weak Formulation for The Large Deformation Contact Problem with Coulomb Friction, 36th Solid Mechanics Conference, September 9-12, 2008, Gdansk, Poland.

  • Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh.