Máy lăn

  • Tiêu chuẩn thiết kế: EN 12697-11
  • Năm sản xuất: 2012
  • Nhà sản xuất: Matest (Italy)


Phù hợp với tiêu chuẩn EN 12697-11 và BS812/ASTM C117. Máy lăn được sử dụng để xác định độ bám dính giữa nhựa đường và cốt liệu, thể hiện trực quan dựa trên mức độ bao phủ của nhựa đường trên các hạt khoáng liệu không qua đầm nén sau khi đã được khuấy trộn trong nước. Máy có thể quay 3 lọ cùng một lúc và có thể điều chỉnh được tốc độ quay từ 0-85 vòng/phút.